Smart Padala

Alamin kung paano gamitin ang Padala at Claim!

Padala (Unregistered Customer)

Padala (Registered Customer)

Claim (Unregistered Customer)

Claim (Registered Customer)

PMN_PADALA REGISTERED FAQ_110220_V1 (1)

Frequently Asked Questions:

Tara, simulan na ang extra kita sa iyong negosyo!

GOOGLE

Upgrade to offer Smart Padala!

Learn More