Accept payments from e-wallets (e.g. PayMaya)

Alamin kung paano tumanggap ng payments from e-wallets (e.g. PayMaya)!

PayMaya Negosyo Send Money

Frequently Asked Questions:

Tara, simulan na ang extra kita sa iyong negosyo!

GOOGLE

Upgrade to offer Smart Padala!

Learn More