Accept payments from PayMaya QR

Alamin kung paano tumanggap ng payment ni customer from PayMaya QR!

PayMaya Negosyo QR

Frequently Asked Questions:

Tara, simulan na ang extra kita sa iyong negosyo!

GOOGLE

Upgrade to offer Smart Padala!

Learn More