Accept payments from bank transfers via InstaPay

Alamin kung paano tumanggap ng payments from bank transfers via InstaPay!

PayMaya Negosyo InstaPay

Frequently Asked Questions:

Tara, simulan na ang extra kita sa iyong negosyo!

GOOGLE

Upgrade to offer Smart Padala!

Learn More