Bank Transfer (via InstaPay)

Alamin kung paano mag-transfer ng funds from PayMaya Negosyo to your bank account!

PayMaya Negosyo Bank Transfer

Frequently Asked Questions:

Tara, simulan na ang extra kita sa iyong negosyo!

GOOGLE

Upgrade to offer Smart Padala!

Learn More