Add Money to a PayMaya account

Alamin kung paano mag-Add Money sa PayMaya account ni suki!

PMN_Add money FAQ_110220_V1

Frequently Asked Questions:

Tara, simulan na ang extra kita sa iyong negosyo!

GOOGLE

Upgrade to offer Smart Padala!

Learn More